Pestovanie v slame

Pestovanie v slame

Zdá sa vám, že v čase vegetačného pokoja v záhradách nerastie žiadna budúca úroda? Neplatí to pre záhradu Lukáša Kaplana, ktorý sa začal pred viac ako dvomi rokmi venovať pestovaniu v slame. Zelenina sa dá takto pestovať všade, rýchlo a navyše bez okopávania a pletia buriny. A nezanedbateľným benefitom takéhoto pestovania je, že pôda si aj v čase sucha dokáže zachovať svoju vlhkosť. Tatiana Šušková sa preto po Dobrú radu ako pestovať v slame vybrala priamo do záhrady Lukáša Kaplana.

Pondelok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň vám v Dobrej rade radíme ako sa v záhrade veľmi nenarobiť, ako neprísť o vlahu v pôde a ako bez väčšieho úsilia a použitia chemických prípravkov dopestovať kvalitnejšiu, ale aj chutnejšiu zeleninu. Pestovanie v slame je zatiaľ u nás málo rozšírený spôsob obrábania pôdy. Vlastne ani tento termín neplatí, pretože sa pri ňom pôda neobrába. Neoriete, nerýľujete, neplejete, a predsa zbierate. Čo je pointou takéhoto pestovania povedal Tatiane Šuškovej, priamo v 30 árovej záhrade v Čataji pestovateľ Lukáš Kaplan.

Utorok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pôda nemusí byť príliš úrodná, dokonca sa dá plocha na pestovanie pripraviť aj na trávnatej ploche alebo betóne, pestovať sa však dá aj priamo v balíku slamy... A navyše netreba  kypriť pôdu či trhať burinu. Alternatívny spôsob pestovania zeleniny v slame nemá na Slovensku zatiaľ dlhú tradíciu, predsa sa však nájdu záhradkári a farmári, ktorí pestovanie v slame skúšajú a testujú ho, zisťujú jeho prednosti aj nedostatky. Patrí k nim aj Lukáš Kaplan, ktorého navštívila Tatiana Šušková v jeho 30 árovej záhrade v Čataji, ktorá je aj v tejto dobe kompletne pokrytá slamou.

Streda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň v Dobrej rade pestujeme netradičným spôsobom zeleninu – aj keď sa záhradkárska sezóna začne až o niekoľko týždňov, pestovanie v slame dokážeme realizovať počas celého roka.  Ako si pripravoval 30 árovú záhradu v Čataji na tento typ alternatívneho pestovania farmár Lukáš Kaplan zisťovala Tatiana Šušková.

Štvrtok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Lukáš Kaplan z Čataja sa usiluje v rodnej obci realizovať zelené a prírode blízke spôsoby hospodárenia. Vo farskom sade v strede obce dobrovoľnícky vysádza staré odrody ovocných stromov, ovečky v ňom slúžia ako prirodzené kosačky.... a v prenajatej 30 árovej záhrade zasa už tretí rok skúša pestovanie zeleniny v slame. Zo slamenej prikrývky na jednej strane vychádza v záhrade už pevný jesenný cesnak, druhá menšia časť je aj v tomto počasí pokrytá zeleným porastom. Tatiana Šušková sa dozvedela, že ide o predprípravu plochy na ďalšie sadenie, ktorá má skvalitniť parametre pôdy pod slamou.

Piatok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pestovanie zeleniny v slame umožňuje minimalizovať náklady na manuálnu prácu a ako potvrdili vedci aj prax, kvalita plodiny je vyššia ako pri použití klasickej poľnohospodárskej technológie. Tak čo, vyskúšate? Najskôr možno stačí začať na malom políčku vo vašej záhrade.

Autor: Tatiana Šušková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame