Dobre vedieť - Prevencia šikany a kyberšikany na školách

Dobre vedieť - Prevencia šikany a kyberšikany na školách

“Nedaj sa, hovor o tom,“ je divadelno-výchovný projekt, ktorý sa zaoberá prevenciou šikany a kyberšikany na školách. Prostredníctvom pripravených scénok sa predstavujú žiakom najčastejšie prejavy šikany, akými sú sociálna nerovnosť, predsudky, rasizmus, či fyzické násilie. Pri kyberšikane sa riešia falošné profily, hoaxy a iné nástrahy internetu. Základná škola Sídliska SNP v Galante sa do tohto projektu zapojila už po druhýkrát. Viac o tejto téme pripravila Dajana Hanesová, ktorá ako prvého oslovila spoluautora projektu Dominika Dupľáka.

Prevencia šikany a kyberšikany na školách Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Dajana Hanesová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame