Štúdium astronómie má na Slovensku dlhú tradíciu

Štúdium astronómie má na Slovensku dlhú tradíciu

Fascinuje ich vesmír, zaujíma ich všetko, čo sa tam deje. Mnohí popri zamestnaní sa rozhodli preniknúť do sveta astronómie. Využili možnosť dvojročného pomaturitného štúdia v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Založené bolo v roku 1969 ako jedna z prioritných aktivít hvezdárne. Absolventi tohto štúdia sa stretávajú každých 5 rokov. Pred pár dňami sa v Hurbanove zišlo 150 ľudí rôznych vekových kategórií. Mária Babinská najskôr oslovila Petra Melicha, ktorý skončil štúdium astronómie pred 30 rokmi.

Štúdium astronómie má na Slovensku dlhú tradíciu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pomaturitné kvalifikačné štúdium astronómie je dvojročné, popri zamestnaní. Otvára sa každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia.

Autorka: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame