Hady v meste

Hady v meste

Užovka stromová, obojková, fŕkaná a hladká. To sú najbežnejšie sa vyskytujúce hady v našom regióne. Pokiaľ tá prvá, teda stromová je náš najmohutnejší a najdlhší had a dosahuje dĺžku 140-160 centimetrov, užovka hladká často ľuďom podľa sfarbenia pripomína vretenicu, ale v našom regióne Západného Slovenska jedovaté plazy vo voľnej prírode nežijú, pretože však nerozoznajú hranice medzi prírodou a mestom neraz sa s nimi môžeme stretnúť aj v zastavaných územiach.

To všetko sa dozvedela Tatiana Šušková na jednom z interaktívnych podujatí Štátnej ochrany prírody, kde ste si mohli naše plazy pozrieť aj zblízka.

Hady v meste Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V týchto dňoch je vyššia možnosť výskytu hadov v blízkosti ľudských obydlí podmienená aj zákonitosťami prírody, od mája do polovice júna totiž prebieha párenie a samce intenzívne pátrajú po okolí a hľadajú samice. Samičky potom do opadaného lístia alebo do práchnivých pňov kladú päť až osem kusov vajec, z ktorých sa po šiestich až ôsmich týždňoch vyliahnu mláďatá dlhé dvadsať centimetrov. A už len upozornenie hady patria k chráneným živočíchom Slovenska.

Autorka: Tatiana Šušková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame