Obrázky krajiny: Veľkolélsky ostrov

Obrázky krajiny: Veľkolélsky ostrov

Veľkolélsky ostrov – to je charakteristická krajina Dunajských luhov s pasienkami, lúkami, so solitérnymi dubmi aj hlavovými vŕbami. Tento ostrov sa nachádza  asi 10 kilometrov od Komárna, neďaleko osady veľký Lél, ktorá patrí pod obec Zlatná na ostrove. Ide o územie chránené nielen podľa Ramsarského dohovoru, ale patrí aj do Natury 2000. Do čistej panenskej prírody sa vybrala Mária Babinská. Jej sprievodcami boli Silvia Halková z Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia a Michal Deraj – krajinár zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.  

1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes sa prechádzame po Veľkolélskom ostrove, z južnej strany je ohraničený mohutným hlavným korytom Dunaja, zo severnej širokým Veľkolélskym ramenom. To bolo v 80. rokoch minulého storočia odrezané od hlavného toku Dunaja v súvislosti s výstavbou vodného diela. Rameno sa zanášalo a zarastalo stromami. V roku 2014 sa podarilo Bratislavskému regionálnemu a ochranárskemu združeniu cez program LIFE vyčistiť rameno, odstránili sa násypy v ústí a betónové bariéry, čo umožnilo opätovnú migráciu rýb k neresiskám. A samozrejme cez projekty, ktoré financuje EU sa tam urobili aj ďalšie úpravy. Mária Babinská sa opäť prechádzala po ostrove, sprevádzali ju Silvia Halková z BROZu a krajinár zo štátnej ochrany prírody Michal Deraj.    

2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Je to krajina, kde sa ryžovalo zlato, preto aj neďaleká obec sa volá Zlatná na ostrove. Verím, že ste si vychutnali krásy Veľkolélskeho ostrova. Ochranári z Bratislavského   regionálneho a ochranárskeho združenia tam robia aj pravidelné exkurzie. 

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame