Prírodná pamiatka Kobylince

Prírodná pamiatka Kobylince

Ak by ste dostali otázku, kde sa nachádza napríklad hnedé uhlie, určite by vaša odpoveď bola - hlboko pod zemským povrchom. Ak by ste ho chceli získať, museli by ste ísť do bane, v ktorej sa ťaží. My na Slovensku, konkrétne na hornej Nitre, máme lokalitu, kde do podzemia nemusíte ísť a hnedé uhlie nájdete. A nebude to u suseda na dvore.  Kde ho hľadať, vám prezradí Lukáš Števík. Stretol sa s popularizátorom prírodnej pamiatky Kobylince Martinom Drozdom. 

Prírodná pamiatka Kobylince I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V dnešných Obrázkoch krajiny sa pohybujeme na hornej Nitre. Redaktor Lukáš Števík s Martinom Drozdom nám približujú prírodnú pamiatku Kobylince. Tá je v správe štátnej ochrany prírody Ponitrie. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Hradec a Malá Lehôtka, ktorá je mestskou častou Prievidze. Kobylnice nemali jednoduchú cestu k získaniu statusu prírodnej pamiatky so štvrtým stupňom ochrany. Dokonca niektorí iniciátori mali problémy aj vo svojom zamestnaní. Na tomto mieste malo vzniknúť smetisko/skládka odpadu.

Prírodná pamiatka Kobylince II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prírodná pamiatka Kobylince bola vyhlásená v roku 1991 ako štvrtý stupeň ochrany na rozlohe 2,5 hektára. Je to ochranné miesto pozoruhodnej, vedecky významnej geologickej lokality produktívneho hnedouhoľného súvrstvia. Je zachované v prirodzenom prostredí funkčného biokoridoru. Toto miesto je dôležité chrániť. A to z ekologického, náučného a vedeckovýskumného hľadiska. Naším dnešným sprievodcom bol Martin Drozd.

Autor: Lukáš Števík; Ilustr. foto: Google plus

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame