Príbeh Veľkolélskeho ostrova

Príbeh Veľkolélskeho ostrova

Celý týždeň sa budeme prechádzať po prírode, budeme spoznávať krásy ostrova, ktorý je na južnom Slovensku. Predstavíme vám Veľkolélsky ostrov, ktorý je unikátnou mozaikou lesných, mokraďových a trávnatých biotopov. Ostrov nesie meno podľa blízkej osady Veľký Lél, ktorá bola nazvaná podľa maďarského vojvodcu Lehela alebo Léla, popraveného v Nemecku v 10. storočí. Ochranári z Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia tam majú svoju Ekofarmu a robia aj pravidelné exkurzie. Výlet po ostrove mali aj deti z Cirkevnej základnej školy Narnia v Pezinku. Do prírodného raja nás teraz pozýva Mária Babinská.   

Príbeh Veľkolélskeho ostrova - 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tri kilometre dlhý Veľkolélsky ostrov leží pri Dunaji asi 10 kilometrov od Komárna. Snúbi sa tu hospodárenie človeka v súlade s prírodou a nespútaná divočina zaplavovanej krajiny. Ostrov je z jednej strany lemovaný v týchto miestach už veľmi širokým hlavným korytom Dunaja a z druhej strany takisto relatívne širokým Veľkolélskym ramenom. Od roku 2009 bola vďaka Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu na lúkach obnovená tradičná pastva hospodárskych zvierat, ktorá tu zanikla v 90. rokoch minulého storočia. Máriu Babinskú spolu s pezinskými školákmi po ostrove sprevádzal Vojtech Pint - obyvateľ obce Zlatná na ostrove pod ktorú patrí osada Veľký Lel.   

Príbeh Veľkolélskeho ostrova - 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Obnova a manažment dunajských lužných biotopov - to je projekt Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia financovaný európskym programom LIFE /lajf/. Vďaka ochranárom zo združenia sa po nížinných lúkach Veľkolélskeho ostrova opäť preháňajú stáda hospodárskych zvierat. Krajinársku hodnotu ostrovu pridávajú aj staré solitérne duby uprostred lúk a typické sú hlavové vŕby.  V rámci pralesnej prírodnej rezervácie s najvyšším piatym stupňom ochrany sú prirodzené lesné biotopy ponechané na samo vývoj. Ostrov je zároveň ornitologickým rajom. Môžete tu zazrieť volavky a kormorány, brehule, bociany biele i čierne. A možno budete mať šťastie aj na nášho najväčšieho dravca orliaka morského ako majestátne krúži nad ostrovom. Mária Babinská najskôr oslovila Silviu Halkovú, projektovú manažérku BROZ-u.

- 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prechádzame sa po Veľkolélskom ostrove, ktorý je pri osade Veľký Lel neďaleko Komárna. Časť územia je vyhlásená za rezerváciu. Okrem toho je to Ramsarská lokalita – ide o mokraď medzinárodného významu. Ostrov je aj súčasťou chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy. Mária Babinská sa spolu s deťmi z pezinskej cirkevnej školy Narnia vybrala hľadať lúčny hmyz. Sprevádzala ich lektorka Monika Chrenková.

Príbeh Veľkolélskeho ostrova - 4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Raj na zemi...  miesto, kde je človek v harmónii s prírodou... Aj takto by sme mohli charakterizovať Veľkolélsky ostrov. Je to jedna z lokalít, kde sa realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Vzniklo v roku 1992 za účelom ochraňovať prírodu v Bratislave a v jej okolí. Svoju činnosť však rozšírilo aj na celé Podunajsko. Ich cieľom je zachrániť posledné lužné lesy. Na Veľkolélskom ostrove majú ekofarmu, kde chovajú rôzne druhy zvierat. Okrem toho sa venujú aj vzdelávacej činnosti. Pravidelne tam robia exkurzie pre školákov. V našej poslednej časti budeme s deťmi z pezinskej školy ryžovať zlato. Najskôr nám históriu priblížil sprievodca Vojtech Pint.   

Príbeh Veľkolélskeho ostrova - 5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ešte doplníme, že ochranári z BROZu premenili sýpku vedľa ekofarmy na vzdelávacie a informačné centrum. V týchto dňoch tam pripravujú interaktívnu výstavu o Dunajských Luhoch  a ich rôznorodých biotopoch. Bude tam celoročne a návštevníci si ju budú môcť pozrieť od polovice júla.     


Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame