IUVENTA – minulosť, súčasnosť a budúcnosť

IUVENTA – minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Budova Ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda na Karloveskej ulici v Bratislave, známa ako „Iuventa“ bola dokončená v roku 1988. Krátko pred nežnou revolúciou sa do nej presťahovali deti a mládež z priestorov dnešného Prezidentského paláca. Autorom budovy je architekt Ladislav Bauer, postavená bola v štýle neskorého modernizmu. Máriu Babinskú sprevádzala po tomto veľkom komplexe Andrea Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas.

Pondelok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Iuventa v Bratislave na Karloveskej ulici oslavuje 35. výročie, bola postavená v roku 1988. Okrem architektonickej je významná aj jej spoločenská a urbanistická hodnota. Od svojho vzniku slúži deťom a mládeži, hoci sa jej rozsah využitia stále zužuje a štát resp. Ministerstvo školstva SR, ako majiteľ budovy nevyužíva jej plný potenciál. Mimochodom mnohé generácie Bratislavčanov získalo a aj dnes získava v tejto budove zručnosti, ktoré ovplyvnili ich život a budúce uplatnenie. Mária Babinská oslovila Petra Szalaya /Salaja/ z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Utorok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Iuventa na Karloveskej ulici oslavuje o pár dní, 31. mája 35.-te výročie. Je to budova, ktorá vznikla s cieľom slúžiť deťom a mládeži. Fungovala tak ešte roky po páde režimu, no v ostatnom období sa situácia zhoršila, mnohé  organizácie, ktoré tam dlhý čas pôsobia, nedostali ani len zmluvy na celú sezónu. Veľkú sálu si prenajíma Ján Ďurovčík so Slovenským divadlom tanca, v menšej skúša Biele divadlo, ktorým počas takmer 40-ročnej histórie prešlo viac ako dvetisíc mladých ľudí. Členmi boli viaceré herecké osobnosti, ako napríklad Diana Mórová či Marek Majeský. Riaditeľ Bieleho divadla Michal Paulovský hovorí, že by sa vedeli venovať väčšiemu množstvu detí aj dospelých, keby si mohli za rozumnú cenu prenajať aj ďalšie priestory. Ako si spomína na svoje začiatky v tomto divadle, to už povedal Márii Babinskej.

Streda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Celý týždeň hovoríme o Iuvente na Karloveskej ulici. V minulosti to bol Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda, ktorý mal sídlo v Grassalkovičovom paláci, v súčasnom Prezidentskom paláci. No v roku 1988 v bratislavskom Líščom údolí pre pionierov vybudovali nové centrum, vznikla teda Iuventa. Autorom tejto monumentálnej stavby je architekt Ladislav Bauer, postavená bola v štýle neskorého modernizmu. Táto budova teraz 31.5. oslavuje 35. výročie. No, ktovie, aký osud ju čaká v budúcnosti? Mária Babinská oslovila Andreu Hajdúchovú z iniciatívy Dajme deťom hlas. Obe jej dcéry chodia do plaveckého klubu v Iuvente.

Štvrtok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Bola postavená v štýle neskorého modernizmu, autorom tejto legendárnej stavby na Karloveskej ulici v Bratislave je architekt Ladislav Bauer. Teraz nás čaká záverečná časť nášho seriálu o „Iuvente“, ktorá oslavuje 31. mája 35.-te výročie. Je to budova, ktorá vznikla s cieľom slúžiť deťom a mládeži. Čo bude s ňou ďalej? Aký ju čaká osud? Mária Babinská sa zhovárala s Andreou Hajdúchovou z iniciatívy Dajme deťom hlas. Tá v novembri minulého roka adresovala Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave návrh, aby bola Iuventa vyhlásená za pamätihodnosť mesta Bratislava.

Piatok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Budova Iuventy má svoj veľký význam a je to oslávenkyňa, pripomíname si 35.- te výročie, bola postavená v roku 1988. Na budúci týždeň bude seriál venovaný susedským komunitám v meste.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame