Spolok Živena

Spolok Živena

Živena, spolok slovenských žien, je najstarší ženský spolok na Slovensku. Spolok vznikol v Rakúsko-Uhorsku v roku 1869. V súčasnosti je jeho cieľom  hľadať špecifiká ženského prístupu v politickej, ekonomickej, sociálnej a súkromnej sfére a možnosti sebarealizácie a osobnostného rastu. Základnú chrakteristiku spolku z internetu doplníme informáciou, že nepôsobí iba na Slovensku. Živenu  založili Slovenky  aj v USA a pred dvoma rokmi aj v Prahe. A práve aktivity „živenáčok“ z Prahy nám predstaví Ingrid Slaninková.

Spolok Živena I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Spolok Živena II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Inge Slaninková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame