Vychádza kniha Bratislava známa - neznáma

Vychádza kniha Bratislava známa - neznáma

Aktuálne vo vydavateľstve Dajama vychádza Kniha Bratislava známa- neznáma, Bratislava v 18. storočí očami Mateja Bela.

Je to výber z najzaujímavejších častí diela Uhorského polyhistora, vzdelanca, teológa a pedagóga Mateja Bela.
Sú to Historicko- zemepisné vedomosti o Uhorsku.
Zámerom knihy je predstaviť Bratislavu v 1. polovici 18. storočia, ako ju mohol vidieť Matej Bel a priblížiť ju súčasnému čitateľovi aby si vedel predstaviť nie len to, čo tvorilo dominanty v oblasti svetskej aj cirkevnej architektúry ale aj priblížiť atmosféru toho mesta.

O knihe, jej preklade, ale aj o tom, ako vlastne kniha vznikla,  som sa rozprávala s jej prekladateľkou, docentkou na Katedre klasických jazykov Filozofickej Fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, ktorá sa špecializuje na obdobie latinčiny od 14.- 15. storočia až do 19. storočia, Erikou Juríkovou.

Vychádza kniha Bratislava známa - neznáma 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pri svojom opise venuje Matej Bel veľkú časť práve tejto uhorskej svätici azda preto, aby ako evanjelik nebol obvinený z toho, že zanedbáva katolíckych svätcov.

Bratislava mala v živote Mateja Bela veľký význam, pretože v nej pôsobil ako rektor evanjelického lýcea a ako druhý a neskôr aj ako prvý farár evanjelickej cirkvi.  Vo vtedajšej Bratislave prežil najdlhšiu časť svojho života a vytvoril si k nej vzťah, na základe ktorého  napísal aj súveký opis Bratislavy.

Ja sa dnes o jeho obsahu rozprávam s autorkou preloženej knihy Bratislava známa- neznáma, Bratislava v 18. storočí očami Mateja Bela Erikou Juríkovou.
 Keby sme sa mohli preniesť do obdobia 30.- tych rokov 18. storočia, akú atmosféru by sme v meste vnímali?

Vychádza kniha Bratislava známa - neznáma 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cítiť, že Matej Bel mal mesto Bratislava rád, že mal k nemu osobný vzťah a že bol istým spôsobom v priesečníkoch s mestom a mesto s ním. Kniha je určená pre všetkých Bratislavčanov a jej návštevníkov a pre všetkých Slovákov, ktorých zaujíma ako Bratislava ako ich hlavné mesto v prvej polovici 18. storočia vyzeralo. 

Autorka: Marcela Jedináková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame