Mýty a legendy Bratislavy

Mýty a legendy Bratislavy

Každé mesto má svoje mýty a legendy a Bratislava je vďaka svojej dlhej histórii  v tejto oblasti výnimočne bohatá. Niektoré tajomné príbehy zmizli, iné sa zachovali, ale neviditeľných duchov mestských pánov, bielych či čiernych paní, podivných alchymistov, čertov, či katov v nich žije dodnes dosť na to, aby sa o nich dalo neustále rozprávať. So sprievodkyňou cestovného ruchu Ľubou Solanovou, ktorá pripravila zaujímavú vychádzku s názvom Mýty a legendy Bratislavy sa preto vyberáme do uličiek starého mesta po tretí krát.

Mýty a legendy Bratislavy - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Najstarším písomným dokumentom, ktorý upravuje výkon spravodlivosti na území mesta je mestské privilégium Ondreja III. z roku 1291, podľa ktorého richtár plnil tiež úlohu sudcu a spolu s prísažnými rozhodoval v procesných veciach a vynášal rozsudky či rozhodoval o ďalších právnych veciach. Mestský zákon, ktorý vydal Žigmund Luxemburský v roku 1405 zabezpečoval slobodným kráľovským mestám osobnú ochranu mešťanov, slobodné dispozičné právo s meštiackym majetkom, ale najmä osobitné súdy. Všetky tieto práva prináležali aj Bratislave a ich súčasťou bolo aj hrdelné právo - právo meča, ktoré umožňovalo trestať ťažké zločiny spáchané na území mesta smrťou. A na základe hrdelných rozsudkov mestského súdu bol kat poslednou inštanciou, ktorá zbavila mesto zločinca, ktorý hrubo porušoval mestské právo, ohrozoval životy obyvateľov mesta a ich majetok. V dávnych dobách požívali majstri kati všeobecnú úctu a vážnosť. Postupne sa ich však ľudia stránili, opovrhovali nimi a odmietali ich spoločnosť. Takto osamelo žijúci ľudia s doslova „hroznou“ náplňou práce sa stali nielen postrachom obyvateľov mesta, ale aj vďačným námetom vzniku rôznych mýtov a legiend. O jednej z nich sa rozprávame so sprievodkyňou Ľubou Solanovou pri studni na Primaciálnom paláci.

Mýty a legendy Bratislavy - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnešným rozprávaním sme uzatvorili putovanie po mýtoch a  legendách bratislavskými uličkami Starého mesta, na ktorom nás sprevádzala autorka tematickej vychádzky Mýty a legendy Bratislavy Ľuba Solanová. Určite ste si všimli, že sme ho nahrávali ešte v čase, keď boli aj fontány v plnej prevádzke. Zvuk tečúcej vody vo fontánach načas utíchol... ale blížiaci sa december a ten je časom, keď práve magičnosť a tajomnosť skutočných aj vymyslených príbehov majú svoju zvláštnu atmosféru – tak sme vás možno inšpirovali čo robiť počas dlhých zimných večerov – zvoliť prechádzku mestom alebo siahnuť po knižke príbehov o starých uličkách vášho mesta.

Autor: Tatiana Šušková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame