Potulky starou Modrou

Potulky starou Modrou

Dnes sa vyberieme do Modry, ktorej v roku 1607 udelil Rudolf II. privilégiá slobodného kráľovského mesta. Modra je známa úrodnými vinicami, kvalitným vínom, ale aj tým, že v tomto malokarpatskom meste žilo mnoho osobností – za všetkých spomeňme aspoň kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. Kedy sa sem vrátil jeho brat Karol Štúr a prečo sú v Modre vedľa seba dva evanjelické kostoly? Odpovede na tieto otázky hľadal spolu s turistickou sprievodkyňou Dagmar Gubovou  aj Miroslav Würfl.

Potulky starou Modrou - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vraciame sa do Modry, pretože dnes sa túlame jej historickými uličkami. Obdivujeme architektonické pamiatky a objavujeme nevšedné zaujímavosti tohto kráľovského mesta. Pokračuje Miroslav Würfl.

Potulky starou Modrou - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Len pripomeniem, že pamätnú tabuľu odhalili srbskému spisovateľovi Dositejovi Obradovičovi v roku 1989 pri príležitosti 250.-teho výročia jeho narodenia.  Nielen osobnosti, ktoré žili v Modre, ale aj viaceré historické skvosty tohto malokarpatského meste nám priblížila sprievodkyňa Dagmar Gubová.

Autor: Miroslav Würfl

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame