Uličkami Trnavy v 17. a 18. storočí, keď bola univerzitným mestom

Uličkami Trnavy v 17. a 18. storočí, keď bola univerzitným mestom

Mesto Trnava sa vyvíjalo od 13. storočia vnútri mestských hradieb. Bohatú históriu má aj Trnavská univerzita. Impozantné budovy prvých fakúlt vznikali postupne od roku 1640 a to aj v uličkách, ktorými sa teraz prejdeme s Beátou Repíkovou a turistickým sprievodcom - Slavomírom Dzvoníkom.

Uličkami Trnavy - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes sme v uličkách Trnavy a hovoríme o histórii Trnavskej univerzity, o tom, v akých objektoch boli kedysi pôvodné fakulty. Teraz sa naša vychádzka začína pri kostole sv. Jána Krstiteľa, Beáta Repíková rozpráva s turistickým sprievodcom Slavomírom Dzvoníkom, keď spolu obdivujú jednu z najvýznamnejších pamiatok.

Uličkami Trnavy - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V súčasnosti má Trnavská univerzita päť fakúlt : k dvom zakladajúcim – pedagogickej a fakulte humanistiky, neskôr filozofickej fakulte postupne pribudli fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, teologická fakulta a napokon právnická fakulta. Prakticky žiadna univerzita na Slovensku nemá takú históriu ako Trnavská univerzita, ktorá vznikla v Trnave už v roku 1635.

Autor: Beáta Repíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame