Pokus omyl

Pokus omyl

Maďarská literatúra patrí medzi najsilnejšie a najoriginálnejšie európske literatúry. Umelecká prekladateľka Renáta Deáková najnovšie preložila z nej do slovenčiny knihu poviedok Anny Szabó T. s názvom Pokus omyl. Anna Szabó T. je výrazná poetka, dramatička a prekladateľka , ktorá je v Maďarsku dobre známa a uspela aj ako prozaička. Jej manžel je úspešný maďarský prozaik György Dragomán , ktorý je známy vďaka prekladom aj nás. Obaja sa osobne predstavili na minuloročnej Bibliotéke v Bratislave. Ivica Ruttkayová sa stretla s prekladateľkou Renátou Deákovou, ktorá žije v Budapešti.

Pokus omyl

 

Autorka: Ivica Ruttkayová; Ilustr. foto: Pixabay