Články / Na slovíčko, slovíčka

Slovné spojenia známe v celej Európe

Slovné spojenia známe v celej Európe 23. 09. 2019 | 05:50

Niektoré príslovia a porekadlá vznikli na Slovensku.

Pôvod názvu Čilistov

Pôvod názvu Čilistov 20. 09. 2019 | 05:50

V piatok sa zväčša snažíme ozrejmiť pôvod nejakého geografického názvu. 

Materská dovolenka

Materská dovolenka 19. 09. 2019 | 05:50

Dnes sa zamyslíme nad jedným slovným spojením.

Bodza

Bodza 18. 09. 2019 | 05:50

Na dolnom Žitnom ostrove, v okrese Komárno, nájdeme aj malú obec Bodza. 

Znieť ako

Znieť ako 17. 09. 2019 | 05:50

Dnes bude reč o mechanickom preberaní alebo prekladaní z angličtiny. 

Medvedia služba

Medvedia služba 16. 09. 2019 | 05:50

Ako vzniklo to či ono slovné spojenie? 

Pôvod názvu Bolešov

Pôvod názvu Bolešov 13. 09. 2019 | 05:50

V piatok často hovoríme o slovíčkach, ktoré motivovali obyvateľov pomenúvať obce.

Význam slova šetriť

Význam slova šetriť 12. 09. 2019 | 05:50

V tomto čase otvárame naše slovníky spisovanej slovenčiny i nárečí.

Dať zaucho Priscianovi

Dať zaucho Priscianovi 11. 09. 2019 | 05:50

Dnes si pripomenieme časy, keď sa ešte v našich školách bežne učila latinčina. 

Písať čiernou kriedou do komína

Písať čiernou kriedou do komína 10. 09. 2019 | 05:50

Význam ďalšieho slovného spojenia si dnes rozoberieme s Gabrielou Magalovou.

Živé vysielanie
??:??