Obrázky krajiny: Veľkolélsky ostrov

Obrázky krajiny: Veľkolélsky ostrov

Veľkolélsky ostrov – to je charakteristická krajina Dunajských luhov s pasienkami, lúkami, so solitérnymi dubmi aj hlavovými vŕbami. Tento ostrov sa nachádza  asi 10 kilometrov od Komárna, neďaleko osady veľký Lél, ktorá patrí pod obec Zlatná na ostrove. Ide o územie chránené nielen podľa Ramsarského dohovoru, ale patrí aj do Natury 2000. Do čistej panenskej prírody sa vybrala Mária Babinská. Jej sprievodcami boli Silvia Halková z Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia a Michal Deraj – krajinár zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.  

1. časť

Dnes sa prechádzame po Veľkolélskom ostrove, z južnej strany je ohraničený mohutným hlavným korytom Dunaja, zo severnej širokým Veľkolélskym ramenom. To bolo v 80. rokoch minulého storočia odrezané od hlavného toku Dunaja v súvislosti s výstavbou vodného diela. Rameno sa zanášalo a zarastalo stromami. V roku 2014 sa podarilo Bratislavskému regionálnemu a ochranárskemu združeniu cez program LIFE vyčistiť rameno, odstránili sa násypy v ústí a betónové bariéry, čo umožnilo opätovnú migráciu rýb k neresiskám. A samozrejme cez projekty, ktoré financuje EU sa tam urobili aj ďalšie úpravy. Mária Babinská sa opäť prechádzala po ostrove, sprevádzali ju Silvia Halková z BROZu a krajinár zo štátnej ochrany prírody Michal Deraj.    

2. časť

Je to krajina, kde sa ryžovalo zlato, preto aj neďaleká obec sa volá Zlatná na ostrove. Verím, že ste si vychutnali krásy Veľkolélskeho ostrova. Ochranári z Bratislavského   regionálneho a ochranárskeho združenia tam robia aj pravidelné exkurzie. 

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: TASR