Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Komárno

Komárno

Keď chodíte po uliciach Komárna, možno vám ani na um nepríde, že ste vlastne na miestach, kde sa písala bohatá história mesta. Tam, kde dnes stojí unikátna mestská tržnica, bol kedysi morový cintorín, pred Podunajským múzeom možno spozorniete pred sochou literárneho velikána Móra Jókaiho, alebo si neďaleko pred rodným domom Franza Lehára , obnovíte v duchu jeho krásne operetné melódie. Ak sa zo stredu mesta posuniete kúsok ďalej ,k opevneniu, alebo ako mu tu hovoria k „baštám“. možno pocítite závan stredoveku a silné osmanské ťaženie. A vzdáte hold mestu, ktoré sa ubránilo. Seriál v tomto týždni , ktorý pripravila Hana Michalčíková budeme venovať Komárnu a jeho pamiatkam.

Pondelok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pevnostný systém Komárna nie je len výnimočná historická pamiatka mesta, ale stavba, ktorá svojím rozsahom patrí k najväčším na svete. Jej sláva stúpla tým, že ju Turci nikdy nedobyli.  Zajtra si povieme o tých  miestach v Komárne, ktoré pripomínajú jednu z najznámejších žien panovníckeho dvora Alžbetu Bavorskú - Sisi.

Spisovateľ Mór Jókai, skladateľ Franz Lehár, ale aj kráľ Ladislav V. Habsburský, zvaný Pohrobok sa narodili v meste na sútoku Dunaja a Váhu -v Komárne. V seriáli tohto týždňa sa mestu, kde sa z každého kúta ozýva história a ktoré bolo v časoch najväčšej slávy štvrtým najväčším mestom Rakúsko-Uhorska venujeme spolu s Hanou Michalčíkovou.

Utorok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Historickým pamiatkam, ktoré nášmu najjužnejšiemu mestu vdychujú dušu sa budeme venovať aj zajtra o takomto čase a naša pozornosť patriť chrámom, ktoré ostali nemými svedkami doby, keď mesto kváril mor, zem sa triasla a voda z Dunaja pretekala do ulíc. 

Keď sa vám v Komárne snažia ukázať historické pamiatky mesta, naozaj neviete , na ktorej oči nechať. Napríklad slávne rímske lapidárium, ktoré sídli v jednej zo starých mestských fortifikačných stavieb- Bašte VI. a návštevníkom ponúka na vzhliadnutie staré rímske kameňosochárske pamiatky pochádzajúce z tohto obdobia. Zahľadieť sa však môžete aj na starú a novú pevnosť, na Alžbetin most, ktorý dostal pomenovanie po cisárovnej Alžbete Bavorskej, keď navštívila Komárno, alebo vás zaujmú chrámy, ktoré sú nemými svedkami doby- ťažkého zemetrasenia z roku 1763 , alebo bojov z revolučných rokov 1848-49, keď v Chráme sv. Ondreja zhorelo sedem jeho zvonov. Hana Michalčíková vám aj dnes spolu s Róbertou Krmáškovou povie o tých miestach Komárna, ktoré bohatú históriu mesta pripomínajú obyvateľom denne napríklad hlaholom zvonov.

Streda Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Bazilika svätého Ondreja je jednou z dominánt mesta Komárno. Nachádza sa na križovatke ulíc Svätoondrejská, Palatínova a Školská, oproti Podunajskému múzeu. 20. apríla 2018 bol Kostol sv. Ondreja pápežom Františkom povýšený na Baziliku , mimochodom druhú v Trnavskej Arcidiecéze. Zajtra sa budeme venovať Nádvoriu Európy ,  námestiu v Komárne, kde je umiestnených  viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre temer všetky európske štáty.

Po celý tento týždeň v seriáli RRZ hovoríme o pamiatkach, ktoré dali nášmu najjužnejšiemu mestu dušu a oživili jeho historickú pamäť. O tých, ktoré sú pamiatkou na Rimanov, Turkov, známych rakúsko-uhorských panovníkov, ale aj na živelné pohromy - povodne a zemetrasenia. Komárno sa však môže pochváliť aj novodobou pamiatkou a turistickou atrakciou - Nádvorím Európy. Dominante v centre mesta sa budeme venovať s Hanou Michalčíkovou.

Štvrtok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Spomienky na historické pamiatky Komárna, ktoré sú vzácne a jedinečné si nemusíme obzerať len priamo na miestach, kde boli postavené, ale celkom pokojne aj tam, kde sú sústredené vzácne exponáty - v Podunajskom múzeu.

V histórii mesta, ktoré v našom seriáli navštevujeme počas tohto týždňa, môžeme obdivovať Keltov aj Rimanov, Turkov aj šľachticov z panovníckych rodov Rakúsko-Uhorska, hudobných skladateľov, spisovateľov, vedcov. Spoznávať bližšie udalosti, ktoré život v ňom poznačili, ale nikdy úplne nezničili - povodne, požiare aj ničivé zemetrasenia. Miestom, kde sa pamäť mesta sústreďuje do jednotlivých exponátov je Podunajské múzeum. S riaditeľom Jozefom Csütörtökym zastala Hana Michalčíková najskôr pri obraze zachycujúcom ničivé zemetrasenie.

Piatok Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vzácne a jedinečné chvíle, ktoré sme prežili aspoň symbolickou návštevou pamiatok v Komárne, celkom iste rozšíria náš rozhľad a možno aj vyprovokujú záujem zájsť na miesta, kde sa písala história štvrtého najväčšieho mesta Rakúsko-Uhorskej ríše. Leto a prázdniny sú na to ako stvorené. A tomuto času, ktorého sa školáci každoročne nevedia dočkať sa budeme venovať aj v našom seriáli na budúci týždeň.

Autorka: Hana Michalčíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame