Staré modranské oskoruše

Staré modranské oskoruše

Dnes sa v Atlase zelenej krásy vyberieme na prechádzku modranským chotárom, ktorý ponúka množstvo netradičných, oku lahodiacich výhľadov na mesto Modra a okolité vinohrady. Kúsok za hradbami nájdeme aj tri modranské oskoruše, ktoré sú vyhlásené za chránené stromy. K najmajestátnejšiemu z trojice výnimočných stromov sa vybrala Tatiana Šušková.

Staré modranské oskoruše - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tri modranské oskoruše sú svedkami života viacerých generácií a prežili historicky významné obdobia v živote Modry. Vydržali zmeny v parceláciách, vo vlastníckych vzťahoch i spôsobe obhospodarovania okolitých pozemkov. Najväčšia oskoruša má vo výške 1,3 metra od zeme obvod 503 cm. V odhade veku sa názory odborníkov rôznia, od 360 do 500 rokov.
Doteraz najväčšia zmeraná oskoruša vo Francúzsku už nežije a tak môžeme predpokladať, že tá modranská patrí vlastne k svetovým unikátom. Andrea Janíčková z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia priamo pod stromom Tatiane Šuškovej povedala, že ju sadili dedovia pre svoje deti, aj keď sa často prvých plodov nedočkali.

Staré modranské oskoruše - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

K tradícii sadenia oskoruší jedného z najcennejších ovocných stromov sa dnes vracajú nielen pestovatelia, či záhradkári, ale v intravilánoch obcí, ale aj v lesoch ochranári, či lesníci. A tým, že jarabina oskorušovná je druh, pochádzajúci z južnejších pásiem, jej stromy dokážu dobre zvládať klimatickú zmenu. Takže jej prírastky v krajine nadobúdajú dnes oveľa väčší význam. V Atlase zelenej krásy dnes listovala Tatiana Šušková s ochranárkou Andreou Janíčkovou a za tip aj cenné informácie patrí poďakovanie aj botaničke Kataríne Devanovej.

Autor: Tatiana Šušková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame