Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Do akej miery ovplyvňujú malé častice prachu život na planéte či ľudský organizmus? Vedeli ste, že prach prenáša rádioaktívne prvky aj z havárií atómových elektrární? O silnom vplyve prachu, ktorý je často sotva viditeľný voľným okom porozprával Márii Babinskej Peter Bačík z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný? 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Je prach v atmosfére škodlivý alebo prospešný? Zamýšľame  sa nad touto otázkou spolu s Máriou Babinskou a Petrom Bačíkom z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Prach je všadeprítomný, aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Nájdeme ho dokonca aj v tých najčistejších laboratóriách. Spôsobuje aj vážne choroby dýchacieho traktu. No bez prachu v atmosfére by sme nemali koralové útesy. Teraz sa budeme venovať sopke, ktorá vybuchla na Islande v apríli v roku 2010. Vtedy sa na pár týždňov zastavila letecká doprava. 

Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný? 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako sme počuli prach má veľký vplyv na život na planéte, ale aj na náš  ľudský organizmus.

Autor: Mária Babinská, Foto: myslovakia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame