Uličkami novej Dúbravky

Uličkami novej Dúbravky

Je tu čas na spoznávanie ulíc. Tentoraz sa budeme túlať po bratislavskej Dúbravke, konkrétne po sídliskovej časti. Vytypovali sme si najdlhšiu ulicu Mikuláša Schneidera Trnavského. No najskôr nám historik Ľubomír Navrátil povie všeobecne o dúbravských uliciach, pretože podľa názvov by sme ich mohli rozdeliť do 4 kategórií.

Uličkami novej Dúbravky 1

Stále sa prechádzame po uliciach v bratislavskej Dúbravke. V nasledujúcich minútach sa zameriame na Alexyho ulicu, ktorá je kolmá na radiálu Mikuláša Schneidera Trnavského. V minulosti práve po Alexyho chodili starí Dúbravčania na železničnú stanicu. Opäť nás bude sprevádzať Ľubomír Navrátil.

Uličkami novej Dúbravky 2

Dnes sme sa od Ľubomíra Navrátila dozvedeli o dúbravských uliciach Mikuláša Schneidera Trnavského, Saratovská a Pod záhradami a Alexyho.

 

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto. TASR